Category : Thủy Sản

Chuyên mục Thủy Sản – Thu Mua – Đánh bắt – Chăm Sóc sẽ mang lại những thông tin như thiên tai, dịch bệnh, giá thành thu mua….
Đây là chuyên mục mà bạn có thể tìm được mọi thông tin cần thiết và quan trọng trong lĩnh vực thủy hải sản